Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 02:46:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 (14h-16h)
Thông tin: học sinh nữ, lớp chọn chuyên toán
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Thảo Điền Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: