Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 9 Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 09:19:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ 18h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 9 Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: