Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Anh Văn Báo Bài Lớp 7 Phường 15, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 20:38:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Anh Văn Báo Bài Lớp 7 15 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: