Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Anh Văn Lớp 7 Phường 01, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 17:14:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 SAu 5h
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Anh Văn Lớp 7 01 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: