Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Báo Bài Lớp 6 Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 08:53:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Từ 18h đến 21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Báo Bài Lớp 6 Xuân Thới Thượng Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: