Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Báo Bài Lớp 6 Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 03:38:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345 (19h30-21h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Báo Bài Lớp 6 Tân Thuận Đông Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: