Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 10 Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 15:05:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (17h30-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Báo Bài Lớp 10 Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: