Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 22:03:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T345(17-19h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lương thế vinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 An Nhơn Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: