Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 23:38:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T235 (19h – 21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường sao việt
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Hiệp Phước Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: