Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 01:22:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: T3,5 (từ 18h trở đi), T7, CN (từ 14h chiều đến tối)
Thông tin: 2 học sinh trường Dương Văn Thùy
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Tân Nhựt Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: