Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 04, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 18:46:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3,5,7 (7h->)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 04 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: