Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 09, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 12:25:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4-6 (17h->
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Gia sư dạy có trách nhiệm, lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 09 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: