Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 18:15:54

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4-6 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 09 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: