Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 16:47:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,4,5,6 (từ 17h30 hoặc 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Củ Chi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 10 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: