Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 11, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 22:39:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương :1tr8/3b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng CN + 1b sáng trong tuần (T2,3,4,6) : (chọn 8h hoặc 8h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 11 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: