Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 15, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 19:25:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246(17h30-19h)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Đức Trí
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 15 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: