Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 22:18:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng T2,3,5,6 hoặc Tối T2,3,4,5,7
Thông tin: học sinh nam, trường Hàn Thuyên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: