Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 23:20:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nam, mất căn bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Đa Kao Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: