Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 19:05:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3457 (Từ 19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ,trường Hàn Thuyên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Phước Long B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: