Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 07:13:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô quyền
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Tân Kiên Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: