Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường 05, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 06:36:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 ( từ 18h trở đi), sắp xếp thêm
Thông tin: học sinh nam trường Á Châu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 05 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: