Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 18:16:05

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 or T357 (18h hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh trường Lê Trọng Tấn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 10 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: