Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường 13, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 05:51:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t3-5-7
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 13 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: