Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 13:42:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 ( 18h30-20h30)
Thông tin: Học sinh nam, trường Nguyễn Khuyến
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Bình Thọ Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: