Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường 05, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 14:29:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (sau 17g30->)
Thông tin: hs nam, yếu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, GV chỉ cần dạy ôn thi tốt nghiệp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 05 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: