Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 17:08:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 3.600.000đ/tháng
Số buổi: 6 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (18h30 – 20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Phước Kiếng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 13 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: