Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 06:56:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Trương vĩnh ký
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: