Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 16:37:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường phan đăng lưu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Long Thạnh Mỹ Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: