Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 01:01:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp sau 7h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: