Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 20:38:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối thứ 2-> thứ 6 (7h->8h30)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Tân Phong Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: