Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 22:50:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Mạc định chi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Trung Mỹ Tây Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: