Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 01:14:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246(19h30-21h30)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 Trường Thạnh Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: