Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 5 Lớp 8 Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 19:18:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 8,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (8h-20h)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 5 Lớp 8 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: