Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 6 Lớp 11 Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 23:48:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 11,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường Hoa Sen
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 6 Lớp 11 An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: