Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 06:42:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn Tối sắp xếp (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: 2 học sinh, lớp 7 lên 8
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, SV trường Bách Khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 An Phú Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: