Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 09:32:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3567(từ 19h-21h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Hòa Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: