Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 02:25:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 hoặc T356 (18h- 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trương công định
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Long Hòa Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: