Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 22:42:23

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp 18h-> (trừ T4)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Phước Thạnh Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: