Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

14:7-5x6+12:4 = ? ( )

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 10:40:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (5h30-7h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Tam Thôn Hiệp Cần Giờ TPHCM

Leave a reply

14:7-5x6+12:4 = ? ( )