Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 13:03:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t6, sáng-chiều t7+cn hoặc sáng t2
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Vĩnh Lộc A Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: