Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 02, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 16:14:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (rãnh cả ngày), vô năm học buổi tối
Thông tin: học sinh nữ, trường Linh trung
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 02 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: