Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 03, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 17:47:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6,7,CN (18h -20h), có thể sắp xếp thêm
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, Sinh viên học ngành Y
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 03 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: