Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 07, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 04:32:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, 2.500.000
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6,7 sau 6h30
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Nữ, SV: 1tr5 || GV2tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 07 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: