Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 09, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 20:24:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (Từ 18h hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Âu lạc
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Sinh viên trường Bách khoa, y dược
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 09 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: