Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 10, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 00:07:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN ( chọn từ 14h đến 18h), sáng Cn( 10h đến 12h)
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Khuyến
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 10 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: