Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 03:57:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h30-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Qua hết dịch mới học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 17 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: