Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 05:38:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh ( Từ 18h trở đi )
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: