Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 05:23:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 19h hoặc 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường âu lạc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Phạm Ngũ Lão Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: