Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 14:56:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T3,5,7 (5h-7h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Phạm Ngũ Lão Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: