Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 14:10:40

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (6h30->8h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Tân Thới Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: